Kerneværdier

CykleKlubbens kerneværdier kan beskrives som følger:

 1. Fællesskab: Ved alle klubbens motionsaktiviteter er en af klubbens kerneværdier og i fællesskabets ånd, ”at alle klubbens medlemmer cykler ud sammen og kommer hjem sammen”.
  Det skal forstås således, at det i Cykleklubben forventes, at det enkelte medlem udøver en rimelig og aktiv deltagelse i klubbens træningsaktiviteter. Det er i klubbens interesse, at alle som bidrager rimeligt til at øge ens fysiske formåen, inddrages fuldt og helt i fællesskabet uanset alder, højde, drøjde eller evt. formåen. Altså, et af klubbens kerneværdier at alle medlemmer kan være komfortable i viden om at alle kører sammen og ingen efterlades.
   
 2. Dresscode: Ved alle klubbens motionsaktiviteter til både træning og løb, er det i fælleskabets ånd og i medlemmernes interesse, at klubbens image såvel som tøj sponsorer opnår så stor genkendelighed og profilering som muligt. Det betyder at alle medlemmer altid møder op i og kører i CykleKlubbens team-tøj. Det er et ufravigeligt krav, at alle kører med cykelhjelm.
   
 3. Kørestil: Det vil altid være blandt klubbens allervigtigste kerneværdier, at færdselsloven overholdes, når vi færdes på landevejen.
  Ligeledes, er det målsætningen at vi altid kører 2 og 2 ved siden af hinanden, til såvel træning som til motionsløb.
  På alle træningsture og til alle motionsløb, hvor klubben er repræsenteret, vil der være en sportslig ansvarlig. Det forventes, at alle der deltager i træning/løb, følger og efterlever den sportslig ansvarliges råd, henvisninger og instrukser, så træning/løb kan afvikles på bedste -og sikkerhedsmæssig forsvarlige - vis for alle. Det er samtidig med til at sikre, at klubbens målsætning om ”at køre ud og komme hjem på samme tid”.

  Særligt vedr. mountainbike: Alle klubbens medlemmer har et fælles ansvar for, at der køres med respekt for dyr, natur og mennesker.

Se Mission og Vision

Top
Thrane.nu